تعبیر خواب مجسمه و تندیس چیست؟

به گزارش فروشگاه کوچک، از نظر معبرین دیدن مجسمه در خواب نمادی از تمامی اشخاص یا موجوداتی است که در زندگی بیننده خواب عزیز هستند.

تعبیر خواب مجسمه و تندیس چیست؟

تعبیر خواب مجسمه

مطیعی تهرانی:

  • از نظر علم تعبیر خواب مجسمه یا تندیس نماد هر عزیز و محبوبی است که در زندگی بیداری وجود دارد. همه چیزها یا اشخاصی که دوستشان داریم و در زندگی ما جایی خاص خویش دارند خواسته یا ناخواسته در خواب ها تندیس می شوند. پس نمی توان به تنهایی زن را نماد دیدن مجسمه و تندیس در خواب دانست.
  • تندیس در خواب غرور و نخوت و خود بینی و انحراف از طریق راست نیز هست بخصوص اگر مجسمه خودمان را در خواب ببینیم یا احساس کنیم که آن مجسمه ما است.

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند که تندیس در خواب یا غم و اندوه است یا نقصان در قدر و جاه است و یا بی امانتی در کارها

آنلی بیتون می گوید:

  • دیدن مجسمه در خواب، نشانه توفیق اندک در امور عشقی است.
  • اگر خواب ببینید در جایی از خانه مجسمه ای می گذارید، علامت آن است که اراده شما سست می شود و به آسانی در آستانه گمراهی قرار می گیرید. زنان بعد از دیدن چنین خوابی باید بیشتر مراقب آبروی خود باشند. اگر مجسمه ها در خواب بد هیبت به نظر برسند، علامت آن است که در خانوادة خود با مسئله ای روبرو خواهید شد.

جابر مغربی درباره مجسمه در خواب می گوید:

اگر در خواب ببینی تصویر یا مجسمه آدم را با تصویر یا مجسمه حیوان عوض می کنی، یـعـنـی دروغگو خواهی شد و اعتقادات مذهبی بد و نادرستی پیدا می کنی و یا در خصوص صفات خداوند متعال حرف نادرستی خواهی گفت.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب مجسمه می گوید:

تماشا مجسمه در خواب، علامت توفیق اندک در امور عشقی است.

اگر خواب ببینید در جایی از خانه مجسمه ای می گذارید، نشانه آن است که اراده شما سست می گردد و به آسانی در آستانه گمراهی قرار می گیرید.

زنان بعد از تماشا چنین خوابی باید بیشتر مراقب آبروی خود باشند. اگر مجسمه ها در خواب بد هیبت به نظر برسند، نشانه آن است که در خانواده خود با مسئله ای روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب شکستن مجسمه

ابن سیرین می گوید اگر دیدید مجسمه ای دارید یا خریدید زن می گیرد و یا کنیزکی می خرید و اگر دیدید مجسمه شما افتاد و شکست زن را طلاق می دهید یا می میرید و یا کنیزک را می فروشید. این درست می تواند باشد اما با نحوه زندگی امروز ما تطبیق نمی یابد.

مطیعی تهرانی می گوید:

  • چنانچه در خواب ببینیم تندیسی را می شکنیم یا به زمین می افکنیم (به نیت خرد کردن و از بین بردن) و یا چهره اش را با رنگ می پوشانیم که شناخته نشود تعبیری یکسان خواهد داشت و تندیس در علم خواب به جای کسی یا چیزی قرار می گیرد که از آن نفرت داریم.
  • تندیس هوای نفسانی است که زیاد به آن توجه داریم حال اگر دیدیم مجسمه ای را خودمان می شکنیم مبارزه با تمایلات نفسانی است و اگر دیدیم مجسمه ای که داریم شکسته، شکست و زیان عاطفی است.

تعبیر خواب داشتن چندین مجسمه

منوچهر مطیعی تهرانی: داشتن چندین تندیس تحیر و سرگردانی در میان هوس ها و تمایلات بی شمار است و گویای هوسبازی ما است.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع مجسمه و تندیس دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 12 مهر 1400 بروزرسانی: 12 مهر 1400 گردآورنده: foroshgahak.ir شناسه مطلب: 1359

به "تعبیر خواب مجسمه و تندیس چیست؟" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب مجسمه و تندیس چیست؟" امتیاز داده است | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب مجسمه و تندیس چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید