معماری و عمران

پیکره مرد پارتی؛ کشف جالب باستان شناسان ایران ایتالیا

خبرنگاران: دومین فصل کاوش های باستان شناسی هیأت مشترک ایران و ایتالیا در کل چندار دره شمی به کشف آرامگاه دارای گور دخمه ای زیر زمینی منحصر به فرد و آثار تاریخی انجامید.

5 آذر 1398

پارک آبی آزادگان بازسازی می گردد

پارک آبی آزادگان در منطقه 15 بازسازی و با تجهیزات مدرن راه اندازی می گردد.

23 آبان 1398