شمشیربازی

باقرزاده: شمشیربازان قطعاً در مسابقات زون آسیا شرکت می نمایند

فضل الله باقرزاده در مصاحبه با خبرنگاران با یادآوری اینکه مجوز ستاد مبارزه با کرونا در ورزش برای شمشیربازی و شروع فعالیت های این رشته دو روز پیش صادر شد، گفت: بر این اساس اردوهای تیم ملی در اسلحه های مختلف دو بخش مردان و بانوان را به زودی شروع می کنیم.

14 آبان 1399