وزنه برداری

اردوی چهار مرحله ای وزنه برداری برای حضور در بازی های آسیایی

تیم ملی وزنه برداری برای حضور در بازی های آسیایی جاکارتا، چهار مرحله اردو خواهد داشت.

23 بهمن 1398

شهنازی: بودجه ما تعداد رشته های اعزامی به پوکت را مشخص می نماید

خبرنگاران: سیزدهمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به آنالیز شرایط اردویی تیم ملی وزنه برداری و همچنین آنالیز وضعیت کاروان های اعزامی به بازی های المپیک نوجوانان و بازی های ساحلی پوکت اختصاص داشت.

9 مرداد 1398