روابط بین کمیسیون های اتاق ایران و مجلس ساختارمند می گردد

به گزارش فروشگاه کوچک، آخرین نشست روسای کمیسیون های اتاق ایران در سال 99 برگزار گردید. در این نشست چگونگی گسترش، نظم دهی و هماهنگی سازی روابط بین کمیسیون های تخصصی اتاق ایران با کمیسیون های مجلس آنالیز شد. ساختارمند شدن شیوه مناسبات بین این دو بخش خواسته روسای کمیسیون های اتاق ایران بود.

روابط بین کمیسیون های اتاق ایران و مجلس ساختارمند می گردد

در این نشست که با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران برگزار گردید، ضمن اشاره به دستاوردهای کمیسیون ها علی رغم شیوع ویروس کرونا و اثرات منفی آن بر انواع کسب وکارها بر اساس اظهارات محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران و ناظر راهبردی کمیسیون ها، این بخش توانست در امسال طبق برنامه ریزی ها و اولویت بندی خود، حرکت کند.

او در ادامه به حضور رئیس مجلس در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و استقبال ایشان از برقراری روابط منظم و منسجم بین کمیسیون های مجلس و کمیسیون های اتاق ایران، اشاره و توضیح داد: بر اساس صحبت هایی که در آن نشست صورت گرفت، قرار شد تا زمینه ایجاد روابط منسجم بین کمیسیون های هر دو بخش فراهم گردد. بر این اساس لازم است زمینه ایجاد چنین مناسباتی را هرچه سریع تر فراهم کنیم.

پیشنهاد تشکیل دبیرخانه مشترک بین کمیسیون های اتاق ایران و مجلس

در همین رابطه، علی ملایی، معاون کسب وکار اتاق ایران برقراری یک رابطه معنادار و منسجم تر بین کمیسیون های اتاق ایران و مجلس را از جمله اولویت های این معاونت در شرایط کنونی برشمرد و تاکید نمود: کمیسیون های مالی و متناظر با هر یک از کمیسیون های مجلس را شناسایی کردیم و در نظر داریم هم از بعد قانون گذاری و هم بعد نظارتی، ارتباط هماهنگ و ساختارمندی را با همکاری معاونت مجلس اتاق ایران با نمایندگان و اعضای کمیسیون های مجلس برقرار کنیم.

او پیشنهاد داد: در راستای تحقق اهداف تعریف شده در این زمینه، ایده ای مبنی بر ایجاد دبیرخانه مشترک بین دو نهاد مطرح شده و امیدواریم با همکاری و رایزنی های لازم از سوی کمیسیون های مجلس و اتاق ایران، این ایده را پرورانده و برای گسترش و تقویت سطح روابط اقدامات لازم انجام گردد.

تاکید روسای کمیسیون ها بر ایجاد روابط ساختارمند بین کمیسیون های اتاق ایران و مجلس

محسن چمن آرا، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران ارتباط و تعامل با مجلس را ضروری توصیف کرد و تحقق این هدف را مشروط بر حمایت و همراهی دو طرف دانست.

به باور او اعضای هیات رئیسه اتاق ایران برای اینکه بتوانند در راستای اجرای ماموریت ها و برنامه های خود پیروز عمل نمایند باید از ظرفیت اعضای هیات نمایندگان بهره ببرند.

در همین رابطه احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران ارتباط بین مجلس و اتاق را بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، اقدامی قانونی و ضروری دانست و ایجاد بسترهای لازم برای اجرای این بند از قانون را خواهان شد.

این فعال مالی مطالبه گری بخش خصوصی را در اجرای این قانون اثرگذار دانست.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که دو نهاد از گذشته با یکدیگر در ارتباط بوده اند و نمایندگان اتاق ایران برای آنالیز موضوعات مختلف در نشست کمیسیون های مجلس حضور پیدا نموده اند، ضرورت ایجاد روابطی سازمان یافته و منظم را برای افزایش سطح اثرگذاری و ارائه نظرات پیشنهادی بخش خصوصی در نظام قانون گذاری کشور، مهم توصیف کرد.

او هماهنگی بین نمایندگانی که از اتاق درباره یک موضوع تعیین در نشست کمیسیون های مجلس حضور می یابند را مورد توجه قرار داد و اضافه نمود: علاوه بر اهمیت نظم دهی و انسجام بخشی به این حوزه باید برای ایجاد آرشیوی جامع و کامل از گزارش افرادی که به نمایندگان از اتاق ایران در این جلسات حاضر می شوند تهیه گردد و ضرورت دارد این آرشیو به آسان ترین شیوه در اختیار دیگر اعضا قرار بگیرد.

انصاری نیز در تایید آنچه درباره ایجاد نظام گزارش دهی مطرح شد، گفت: در دسترس بودن گزارش های که از این نشست های تهیه می گردد بسیار مهم است، بنابراین لازم است برای این منظور نظام تعیینی را در اتاق تدوین کنیم.

او توضیح داد: از طرفی ممکن است، موضوعاتی در مجلس مطرح گردد که در اتاق با تعارض منافع بین اعضای هیات نمایندگان روبرو گردد. در این شرایط باید نشست های هماهنگی بین این افراد در اتاق ایران تشکیل گردد و در نهایت جمع بندی آن در جلسات مجلس مطرح و پیگیری گردد.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره حضور نمایندگان اتاق ایران در جلسات کمیسیون های مجلس گفت: لازم است این نمایندگان از همان ابتدای طرح موضوع در نشست ها حاضر و بتوانند تا انتهای کار نیز همراهی لازم را با نمایندگان مجلس داشته باشند. از طرفی معرفی و شناساندن صندلی اتاق ایران در اذهان نمایندگان مجلس نیز اهمیت بالایی دارد.

او تشکیل جلساتی برای هماهنگی سازی نظرات اعضا و رسیدن به یک جمع بندی تعیین درباره موضوعاتی که تعارض منافع درباره آنها وجود دارد را بسیار مهم خواند و توضیح داد: این هماهنگی باید در قالب یک سیستم از قبل تعریف شده، انجام گردد. از طرفی لازم است اطلاعات و گزارش هایی که توسط نمایندگان اتاق ایران از جلسات و مجامع تهیه می گردد به صورت دقیق و قابل دسترس، آرشیو گردد.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران پیشنهاد داد: برای موارد و موضوعاتی تعیین، گروهی را انتخاب کنیم که به صورت تخصصی آن را پیگیری نمایند. رسیدن به یک جمع بندی درباره یک مووضع خاص و کوشش برای تحقق آن مهم ترین اصلی است که در ارتباط با مجلس باید رعایت گردد.

سادینا آبائی، نایب رئیس رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز معتقد است ضعف اطلاعات، عدم دسترسی راحت به این اطلاعات و وجود روابط شخصی با نمایندگان مجلس تا حدی فرایند کار را سخت و پیچیده می نماید.

محسن حاجی بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نبودهماهنگی در اعزام افراد به جلسات و مجامع مختلف را عامل زیرسئوال رفتن اعتبار اتاق ایران برشمرد و تاکید نمود: افرادی که به نمایندگی از اتاق ایران در جلسات و مجامع شرکت می نمایند باید با یکیدرگ هماهنگ باشند و از طرفی گزارش خود را از آنچه در نشست اجرا شده ، ارائه دهند.

به اعتقاد این فعال مالی ضرورت دارد برای ایجاد هماهنگی بیشتر یک نسخه از گزارش هایی که توسط نمایندگان اتاق ایران در جلسات مجلس و دیگر مجامع تهیه می گردد نیز در اختیار مرکز پژوهش های اتاق ایران قرار بگیرد.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، عدم تعریف یک سیستم تعیین برای گزارش دهی را مورد توجه قرار داد و از دو اقدام در راستای نظم دهی به این مسئله اطلاع داد.

بر اساس گفته های او تقویت مرکز پژوهش های اتاق ایران اقدامی است که در اولویت کاری هیات رئیسه نهاده شد و در این زمینه گام هایی مطلوبی برداشته شد. دومین اقدام، ایجاد سامانه رصد بود که بدون شک با نهایی شدن این سامانه تا انتهای فروردین سال آینده حدود 80 درصد از مسائل حل می گردد. قرار است این سامانه به صورت پایلوت برای 3 ماه اجرا و نواقصش شناسایی و رفع گردد.

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تقویت مرکز پژوهش ها و معاونت مجلس اتاق ایران را مورد توجه قرار داد و تاکید نمود: اتاق ایران درپی تحقق برنامه هایی است که به یاری این دو نهاد در اتاق ایران امکان پذیر است.

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران از اهمیت اصلاح امور و ساختار موجود سخن گفت و تشریح کرد: موضوعاتی که چند بعدی هستند باید به صورت منسجم آنالیز شوند. از طرف دیگر تقویت صندلی مرکز پژوهش ها و بازتعریف شیوه ارتباط آن با کمیسیون ها نیز بسیار لازم است.

محمد جعفری، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران پیشنهاد تدوین یک آیین نامه برای ارتباط موثر بین اتاق ایران و مجلس را بیان کرد.

حمید عزت آبادی پور، رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران با بیان این نکته که اتاق ایران باید از ظرفیت هایی که در اختیار دارد، بهینه استفاده کند، گفت: لازم است متناسب با فرهنگ اجتماعی و روحیه نمایندگان، سیاست گذاری و ارتباط موثر بین کمیسیون های مجلس و اتاق ایران را ساماندهی کرد.

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران انعقاد تفاهم همکاری بین رئیس اتاق ایران و رئیس مجلس را پیشنهاد داد و گفت: درصورتی که این تفاهم اتفاق افتد، روابط بین اتاق ایران و مجلس رسمی تر خواهد شد و می توان روی مستمر بودن آن امیدوار بود.

استفاده از دیدگاه های تشکل های تخصصی درباره موضوعاتی که در مجلس مطرح می گردد با هماهنگی از ظریق کمیسیون ها، مسئله دیگری بود که از سوی این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد.

علی اکبر عبدالملکی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز از تفاهم بین این کمیسیون با فراکسیون گردشگری مجلس برای ایجاد یک کمیته مشترک بین یکدیگر اطلاع داد.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن تشکر از فعالیت ها و دستاوردهای یکساله کمیسیون های تخصصی، پیشنهاد داد، عملکرد نمایندگان اتاق ایران در جلسات و مجامع به صورت منظم هر سه ماه یکبار اعلام گردد تا از ظرفیت هایی که در این بخش وجود دارد به صورت بهینه استفاده گردد.

او ادامه داد: از طرفی لازم است اسامی این افراد نیز اعلام گردد تا اگر نظر و پیشنهادی درباره هر موضوعی مطرح است، همگی بدانند که نماینده اتاق ایران برای پیگیری آن مسئله، چه کسی است و نظرات خود را با او درمیان بگذارند.

رئیس اتاق ایران درباره مرکز پژوهش های اتاق ایران و لزوم تقویت توان اجرایی و فعالیت های کارشناسانه آن تاکید نمود و اضافه نمود: در راستای آنچه در نشست با آقای قالیباف و گسترش سطح روابط کمیسیون های مجلس و اتاق ایران صحبت کردیم، نامه ای تنظیم و برای ایشان فرستادیم، امیدواریم که نهایی گردد.

شافعی در ادامه پیشنهاد برگزاری یک نشست مشترک بین روسای کمیسیون های اتاق ایران و مجلس را بیان کرد.

در این بخش محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران با تاکید بر اینکه مجلس بر اساس ضوابط و آیی نامه های داخلی رفتار می نماید، توضیح داد: شاید بتوان با رایزنی و مذاکره تسهیل گری صورت بگیرد اما آنچه در ارتباط با مجلس اهمیت دارد، استفاده از زمانی است که در اختیار داریم و باید نظرات و پیشنهادات خود را در همین بازه زمانی برای مجلس ارسال کنیم. هرگاه که طرح و لایحه ای در مجلس مطرح می گردد برای اتاق ارسال شده و موضوع متناسب با محتوا در اختیار کمیسیون اصلی خود قرار می گیرد. در این بین کمیسیون های دیگر می توانند در صورت داشتن ایده و نظری، آن را با کمیسیون اصلی درمیان بگذارند.

او ادامه داد: زمانی که کمیسیون ها به جمع بندی نهایی رسیدند، آن را برای مرکز پژوهش های اتاق ایران ارسال می نمایند. این راستا در راستای تحقق اهداف بخش خصوصی بسیار مهم و اثرگذار است.

در بخش پایانی این نشست با اعطای یک لوح از اقدامات روسای کمیسیون های تخصصی در امسال تقدیر شد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 5 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 5 اردیبهشت 1400 گردآورنده: foroshgahak.ir شناسه مطلب: 1652

به "روابط بین کمیسیون های اتاق ایران و مجلس ساختارمند می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روابط بین کمیسیون های اتاق ایران و مجلس ساختارمند می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید