مدل بافت یقه لباس ؛ آموزش 14 مدل یقه بافتنی شیک

به گزارش فروشگاه کوچک، احتمالا برای بافت ژاکت و یا دیگر لباس های بافتنی، همیشه در پی یک مدل بافت یقه لباس شیک هستید تا زیبایی آن را دوچندان کند. ما در این مطلب به شما 14 مدل بافت یقه لباس را آموزش می دهیم تا به راحتی زیباترین آن را برای بافتنی خود انتخاب کنید.

مدل بافت یقه لباس ؛ آموزش 14 مدل یقه بافتنی شیک

آموزش انواع مدل بافت یقه لباس

1- مدل بافت یقه هفت ( V شکل)

مدل بافت یقه لباس

در این مدل بافت وقتی کم کردن دانه برای حلقه آستین تمام شد، اقدام به باز کردن یقه برای یقه 7 می نماییم.

دانه ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. نصف آن را در سنجاق قفلی یا نخ نگه دارید، به این ترتیب که با سوزنی که نخ دارد هر دانه را گرفته داخل نخ رد کنید تا تمام شود و دو سر نخ را گره بزنید.

سپس شروع به بافتن بقیه دانه ها کنید. اندازه بسته بودن یا باز بودن یقه هفت بستگی به خود فرد دارد. تعداد دانه هایی که از دو طرف وسط یقه هر بار کور می شود در نهایت باید به میزان تعداد دانه هایی باشد که برای یقه پشت در نظر گرفته بودید.

به اسم مثال: اگر تعداد دانه های پشت گردن در قسمت پشت، 16 دانه بوده است، از هر طرف یقه جلو باید 8 دانه به ترتیب کم شود.

تذکر: برای اینکه دانه های کم شدنی یقه جلو به طور منظم تا سرشانه برسد، بهتر است که تعداد دانه هایی که باید کم شود تقسیم بر تعداد رج های از حلقه آستین پشت تا سرشانه پشت شود، تا تعیین شود کهچند رج در میان باید یکی کم شود.

مدل بافت کشباف یا سجاف دور یقه هفت

برای سجاف دور یقه هفت معمولا از 2 روش استفاده می شود.

1- تمام دانه های یقه جلو (سمت راست و سمت چپ) را روی میل بگیرید. سپس شروع به بافت کنید و هر بار که به وسط یقه رسیدید 3 دانه وسط را یک رج در میان با هم ببافید. (این کار در رج های روی بافت انجام شود.)

مدل بافت یقه لباس

2- دانه های سمت راست یقه را روی میل آورده و به میزان 3 سانتی متر کشباف ببافید و بعد کور کنید. سپس دانه های سمت چپ یقه را روی میل بگیرید و به میزان 3 سانتیمتر کشباف ببافید و بعد کور کنید. در نهایت سجاف یقه را در قسمت وسط به صورت زیر میتوان دوخت.

مدل بافت یقه لباس

2- مدل بافت یقه لباس به صورت هفت دوبل

مدل بافت یقه لباس

تفاوت مدل بافت این نوع یقه هفت، در کور کردن دانه ها می باشد، به این ترتیب که بعد از تقسیم دانه های قسمت جلوی لباس ، حدود 6 تا 8 دانه (بستگی به ضخامت کاموا دارد) در وسط کار یک جا کور می شود و سپس به کور کردن سمت راست و بعد سمت چپ می پردازیم.

برای بافت سجاف این یقه هم باید مانند روش دوم در یقه هفت مدل قبلی عمل کنیم، یعنی برای هر قسمت از سمت راست و چپ جدا دانه بگیریم و ببافیم، در آخر به قسمت وسط یقه لباس بدوزیم.

3- مدل بافت یقه پشت لباس

مدل بافت یقه لباس

بعد از اینکه گودی حلقه آستین در قسمت پشت لباس ایجاد شد و بافت را به میزان طول حلقه آستین بافتیم، 6 رج مانده به خاتمهی بافت به این ترتیب برای یقه پشت حالت می دهیم.

تمام دانه های به جای مانده روی میل را تقسیم بر 3 می کنیم، سپس قسمت اول برای سرشانه سمت راست، قسمت وسط برای یقه پشت و قسمت سوم برای سرشانه سمت چپ در نظر گرفته می شود.

دانه های یقه هر چند عدد که باشد 12 دانه از آن اندازه را کم نموده و بقیه را در قسمت وسط یقه در یک رج کور می کنیم.

سپس هر سمت لباس را به طور جداگانه حالت می دهیم. از سمت داخل لباس یک رج در میان یک بار 3 دانه ، یک بار 2 دانه، یک بار 1 دانه کور می کنیم. (یعنی 3 - 2 - 1)

برای اینکه سرشانه هم حالت بهتری داشته باشد، باید دانه های سرشانه را هم در3 مرحله کور کنید، یعنی تقسیم بر 3 نموده و یک رج در میان، یک قسمت از آن 3 قسمت سرشانه را کور کنید.

برای درک بهتر مدل بافت به شکل توجه کنید.

4- مدل بافت یقه گرد ساده

مدل بافت یقه لباس

برای بافت و شکل دادن یقه گرد، یک روش آن است که لباس را از قسمت پایین ببافیم و وقتی حدود 4 انگشت بسته به خاتمه بافت مانده بود، شروع به شکل دادن یقه کنیم. (منظور از 4 انگشت بسته، انگشت بسته کسی است که لباس را برای او می بافید. مثلاً برای بچه ها، میزان 4 انگشت بسته خود کودک را میزان می گیریم.)

وسط بافت را تعیین می کنیم، یعنی دانه ها را شمرده و نصف می کنیم.

نسبت به میزان لباس و یقه و همینطور ضخامت کاموا، 5 الی 10 دانه را از وسط لباس کور می کنیم. (در تصویر 10 دانه از وسط کور شده است)

در این مرحله لباس دو تکه می شود. دانه های یک قسمت را داخل میل یدک یا سنجاق بگیرید و بافت را از قسمت مقابل ادامه دهید.

کم کردن را در هر طرف بافت (داخل بافت) طبق توضیحات زیر انجام دهید:

بعد از کم کردن دانه های وسط (نسبت به میزان لباس 5 تا 10 دانه)

رج 1: 4 دانه کم کنید.

رج 2: رج 2 و همه رج های برگشت (زوج) را بدون کم کردن ببافید.

رج 3: 3 دانه کور کنید.

رج 5: 2 دانه کور کنید.

رج 7: 1 دانه کور کنید.

رج 9: 1 دانه کور کنید.

رج 11: بدون کم کردن ببافید.

رج 13: تمام دانه های سرشانه را کور کنید. می توانید برای سرشانه مطابق هدایت برای بافت یقه پشت لباس یاری گرفته و سرشانه را در 3 مرحله کور کنید.

یعنی ترتیب کور کردن دانه ها برای یقه گرد معمولی به این ترتیب خواهد بود:

10 (5 دانه برای هر طرف) - 4 - 3 - 2 - 1 - 1 - 0

وقتی یقه پشت را هم بافتید و یکی از سرشانه ها را به هم وصل کردید، دور تا دور یقه را دانه گرفته و به صورت کشباف یا هر نوع بافت مطابق با مدل ببافید و در خاتمه، سرشانه بعدی را همراه با کشباف بافته شده برای دوریقه بدوزید.

این میزان ها برای بزرگسالان است. برای بچه ها ترتیب کم کردن تفاوتی ندارد تنها فرق آن تعداد دانه های کور شده در وسط لباس است که از 5 تا 10 دانه نسبت به میزان متغیر است.

5- مدل بافت یقه گرد باز

مدل بافت یقه لباس

برای مدل بافت یقه گرد باز، روش کار مانند یقه گرد ساده است با این تفاوت که، کم کردن دانه ها را کمی زودتر از 4 انگشت مانده به اتمام کار، شروع می کنیم و به این ترتیب ادامه می دهیم:

بعد از کم کردن دانه های وسط (نسبت به میزان لباس 5 تا 10 دانه)

رج 1: 4 دانه کم کنید.

رج 2: رج 2 و همه رج های برگشت (زوج) را بدون کم کردن ببافید.

رج 3: 2 دانه کور کنید.

رج 5: 2 دانه کور کنید.

رج 7: 1 دانه کور کنید.

رج 9: 1 دانه کور کنید.

رج 11: 1 دانه کور کنید.

رج 13: را بدون کم کردن ببافید.

رج 15: را بدون کم کردن ببافید.

رج 17: تمام دانه های سرشانه را کور کنید. می توانید برای سرشانه مطابق هدایت برای بافت یقه پشت لباس یاری گرفته و سرشانه را در 3 مرحله کور کنید.

یعنی ترتیب کور کردن دانه ها برای یقه گرد باز به این ترتیب خواهد بود:

10 (5 تا برای هر طرف) - 4 - 2 - 2 - 1

6- مدل بافت یقه ایستاده جلو باز (زیپ دار)

مدل بافت یقه لباس

برای مدل بافت این نوع یقه، حدود 12 سانت قبل از اینکه شکل دادن به هلال یقه را شروع کنید، باید دانه های قسمت جلوی لباس را شمرده و تقسیم بر 2 کنید. دانه ها را ببافید تا به دانه وسطی برسید. حال از آنجا به بعد، بقیه دانه ها را روی میل یدک یا سنجاق بگیرید و به بافتن دانه های روی میل ادامه دهید.

12 سانت بدون کم و زیاد کردن ببافید.

به این ترتیب جلوی لباس به دو تکه تقسیم خواهد شد. اگر تمایل دارید می توانید از ابتدا بافت جلو را به صورت جدا (سمت چپ و سمت راست) ببافید.

بعد از بافتن 12 سانت، 5 دانه از کنار کار (وسط بافت) کور کنید.

توجه: کور کردن را طبق قاعده کلی یقه گرد ساده ادامه دهید (4 - 3 - 2 - 1 - 1 - 0) .

بعد از اینکه هر دو طرف راست و چپ یقه را شکل دادید و سرشانه ها را وصل کردید. دور تا دور یقه را دانه گرفته و به میزان 10 سانتی متر کشباف ببافید، سپس کشباف را تا نموده و در خط یقه وصل نموده و بدوزید.

دوختن زیپ یقه:

حال زیپ را به جلوی لباس بدوزید. برای سجاف زیپ، از لبه یقه (زیر کشباف) 5 دانه گرفته و به میزان طول زیپ (12 سانتی متر) ببافید. در خاتمه 5 دانه را روی سنجاق بگیرید. طرف دیگر یقه را هم به همین شکل 5 دانه گرفته و ببافید.

در آخر 5 دانه قبلی را هم روی همین میل بگیرید و به میزان 1.5 سانتی متر، تمام 10 دانه را ببافید و کور کنید.

سپس سجاف را با دقت به حاشیه زیپ و اطراف با سوزن و نخ بدوزید.

7- مدل بافت یقه اسکی

مدل بافت یقه لباس

مدل بافت این نوع یقه با همان روش یقه گرد ساده می باشد، با این تفاوت که بلندی قسمت کشباف دور یقه را بلندتر در نظر بگیرید. بلندی کشباف یقه اسکی به مدل لباس و سلیقه خودتان بستگی دارد.

8- مدل بافت یقه انگلیسی جلو باز

مدل بافت یقه لباس

برای ژاکت های جلو باز می توان از یقه های مختلفی استفاده کرد یکی از این یقه ها انگلیسی است. برای بافت این یقه، ژاکت را تا زیر بغل می بافیم و بعد همزمان با حلقه آستین، یقه را هم از سمت سجاف می بافیم. (تعدادی از دانه ها را کشباف می بافیم برای دکمه و جا دکمه که قسمت سجاف لباس نامیده می شود.)

شروع بافت

از سمت سجاف شروع به بافت می کنیم، دانه اولی را بافته و 1 دانه اضافه می کنیم (یک نخ روی میل می اندازیم) و مثلا 5 دانه سجاف را می بافیم و دانه بعدی که مال خود ژاکت است را مانند بافتی که برای یقه در نظر گرفته ایم می بافیم.

یعنی اگر تعداد دانه های سجاف 6 دانه زیر است در این رج 1 دانه بافته، 1دانه اضافه نموده، 5 دانه به جای مانده از سجاف و یک دانه از بافت بدنه را هم زیر می بافیم، تا 6 دانه سجاف بشود 8 دانه.

در واقع دانه دومی که به سجاف اضافه شده از تعداد دانه های خود ژاکت کم می شود.

رج های بعدی:

یک رج در میان همین کار را ادامه می دهیم تا برای بزرگسالان حدود 12 سانتی متر ارتفاع یقه برسد و برای ژاکت کودک 6 ماهه ارتفاع به 4 سانتی متر کافی برسد.

از سمت دیگر حلقه را می اندازیم یعنی 3 دانه کور می کنیم. در رج بعدی 2 دانه و رج بعدی 1 دانه و باز رج بعدی 1 دانه کور می کنیم.

رج بعدی:

وقتی که بافت 12 سانتی متر شد، تعداد دانه های یقه را نصف می کنیم و آنها را کور می کنیم تا قسمت دال یقه را ایجاد کند.

رج های بعدی:

از سمتی که سجاف به ژاکت وصل می شود باز هم یک رج در میان یک دانه از بافت ژاکت را به بافت سجاف اضافه می کنیم که حالت اریب یقه حفظ شود.

رج های بعدی:

بعد یک رج در میان از همین سمت یقه اول 4 دانه کور می کنیم، یک رج می رویم و برمی گردیم 3 دانه کور می کنیم. دوباره به همین ترتیب (2 و 1 و1 و 1و 1) دانه کور می کنیم تا تعداد دانه های ما به میزان سرشانه برسد و از طرف دیگر قد حلقه آستین ما میزان شود.

ادامه کار

حال همه دانه ها را کور می کنیم و پس از بافت پشت ژاکت سرشانه ها را به همدیگر وصل می کنیم و از قسمتی که 4 دانه را کور نموده بودیم و رجهای بعدی 3و2 و1 شروع به گرفتن دانه می کنیم.

سپس از پشت هم دانه می گیریم و همین طور از سمت دیگر و به میزان ای که دوست داریم یقه پهن باشد میبافیم (همان بافتی که در سجاف بافته ایم) و بعد همه دانه ها را کور می کنیم.

9- مدل بافت یقه 7 خرگوشی

مدل بافت یقه لباس

حدود 22 الی24 سانتی متر مانده به سر شانه ها از قسمت جلو به این ترتیب 2 تا یکی شود: در 3/1 اول، همه رج های رو 2 تا یکی می شود. در 3/1 دوم، یک رج در میان (رج های رو) 2 تا یکی می شود و در 3/1 آخر، 2 رج در میان (رجهای روی لباس) 2 تا یکی می شود، بدون آن که از وسط دانه اضافه شود.

شکل دادن یقه

بعد از دوختن سر شانه ها به یکدیگر و کور کردن پشت یقه، مثل مدل بافت یقه هفت که در مطلب آموزش داده شد، از تیزی یک طرف جلو شروع به دانه گرفتن می کنیم تا به تیزی طرف دوم قسمت جلو برسیم (بعد از یک سمت جلو، دانه های پشت یقه را گرفته و بعد دانه های سمت دیگر را می گیریم).

همه این دانه ها را حدود 8-10 سانتی متر کشباف دلخواه می بافیم، سپس 1 رج در میان از دو طرف، 1 دانه به دانه های یقه اضافه می کنیم، و رج آخر را نسبتا آزاد کور می کنیم.

10- مدل بافت یقه کرواتی

مدل بافت یقه لباس

ترتیب کور کردن یقه کرواتی هم مانند یقه خرگوشی است. درست به همان ترتیب، بعد از دوختن سر شانه ها و تمام شدن لباس 20 دانه جداگانه سر انداخته شود و با کشباف دلخواه (یک دانه زیر، یک دانه رو) بافته شود.

حدود 90 سانت این بافت ادامه درد و در آخر این نوار کشباف را به دور تا دور یقه می دوزیم.

قسمت جلو را یک بندینک جداگانه جمع می کنیم و دو دسته کراوات یقه را از درون این بندینک رد می کنیم.

11- مدل بافت یقه خشتی

مدل بافت یقه لباس

حدود 20 سانتی متر مانده به سرشانه، از وسط یقه 20 دانه کور نموده بعد یک طرف یقه را تا قسمت سر شانه به این ترتیب می بافیم:

به فاصله هر 3 تا 4 سانتی متر، 1 دانه از سمت یقه 2 تا یکی می شود تا سرشانه.

سپس دانه های یقه پشت هم همان (1-2-3-4-12) یا (1-2-3-12) که بستگی به نازکی و ضخامت نخ دارد کور می کنیم.

ادامه کار

در آخر پس از دوختن سر شانه ها دور تا دور یقه قلاب بافی می شود یا دانه گرفته می شود و کشباف 2 سانتی بافته می شود.

در قسمت دو گوشه یقه جلو اگر قرار است کشباف بافته شود رجهای روی کار 2 تا یکی می شود.

نکته: برای بافت یقه خشتی معمولی تر و بازتر از وسط حدود 25 دانه در ابتدای کار کور می شود.

12- مدل بافت یقه سه سانتی

مدل بافت یقه لباس

بعد از بافت دو سوم قد حلقه آستین جلو دانه ها را نصف نموده و سپس ضمن بافت از هر طرف (4- 3- 2- 1- 1) دانه را نبافته و در نخ نگه دارید تا آنکه تعداد دانه های مورد احتیاج جهت سرشانه و طول حلقه آستین حاصل گردد.

رج های بعدی:

دانه های یقه را که در نخ نگه داشته بودید به همراه دانه های پشت در میل گرفته و تا 6 سانتی متر کشباف ببافید.

رج بعد

یقه را خیلی شل کور نموده، سرشانه ها را به هم بدوزید و سه سانتی متر یقه را از پشت برگردانده روی سه سانتی متر دیگر بدوزید.

13- مدل بافت یقه گرد برگردان

مدل بافت یقه لباس

این یقه در ژاکت ها و بلوز های یقه سه دکمه بکار می رود بنابراین ما گودی یقه را در یک طرف جلو و طرف دیگر جلو جداگانه باز می کنیم به این ترتیب

وسط یقه جلو (یک پیش لباس) :

6 دانه بعد 1 دانه، 1 دانه، 1 دانه، 2 دانه، 3 دانه، 4 دانه و روی آن را 5 تا 6 سانتی متر می بافیم.

وسط یقه پشت:

12 دانه بعد 1 دانه، 2 دانه، 3 دانه، 4 دانه و بلافاصله کور می کنیم.

اگر نخ ما ضخیم باشد باید برای هر بخش جلو بعد از 6 دانه، 1 دانه، 1 دانه، 1 دانه، 2 دانه، 3 دانه، بر داریم.

14- مدل بافت یقه آرشال

مدل بافت یقه لباس

برای بافتن این نوع یقه که بیشتر برای ژاکت استفاده می شود باید کشباف لباس را انجام دهید و مدل انتخابی برای جلو را هم ببافید و تا به 5 سانتی متر به حلقه آستین مانده توقف کنید یعنی یقه آرشال از همین جا شروع می شود. این یقه را به دو روش می توان بافت.

روش اول:

از طرف جلو بافت، بعد از حاشیه هر 2 رج یک دانه اضافه کنید. یعنی اگر تعداد دانه های حاشیه 5 دانه بود،آنها را بافته و بعد یک دانه ای ها را اضافه کنید.

روش دوم:

در صورت تمایل می توان از جلوی حاشیه بعد از اینکه دانه اول را روی میل انداختید، دانه را به دانه دوم اضافه کنید. البته هر دو رج یک بار و این عمل را ادامه دهید تا هر میزان که می خواهید پهنای یقه شما باشد.

ادامه مدل بافت

بعد از بافتن حلقه آستین و سرشانه، دانه های یقه و حاشیه را به میزان پشت گردن از دو طرف ببافید و کور کنید و به هم بدوزید.

یعنی یقه پشت لباس را میزان بگیرید، نصف آن میزان با تعداد دانه های یقه و حاشیه سمت چپ بافته شود و نصف دیگر آن با سمت راست لباس بافته شود.

سخن آخر

از قلم نیاندازید نظرات و تجربیات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید. یشنهاد می کنیم روش بافت انواع کشباف و مدل بافت لانه زنبوری را هم در خبرنگاران یاد بگیرید و در بافتنی های خود تنوع ایجاد کنید.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 9 مرداد 1400 بروزرسانی: 9 مرداد 1400 گردآورنده: foroshgahak.ir شناسه مطلب: 1815

به "مدل بافت یقه لباس ؛ آموزش 14 مدل یقه بافتنی شیک" امتیاز دهید

2 کاربر به "مدل بافت یقه لباس ؛ آموزش 14 مدل یقه بافتنی شیک" امتیاز داده اند | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مدل بافت یقه لباس ؛ آموزش 14 مدل یقه بافتنی شیک"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید