چگونه عضو خوب وموفقی برای گروه باشیم؟

به گزارش فروشگاه کوچک، خبرنگاران| وقتی اسم کار تیمی می­ آید بیشتر آدم ها ذوق زده می­ شوند و حس مثبتی از درگروه بودن دارند. در بسیاری از موارد، یک فرد به تنهایی توانایی تصمیم گیری در موقعیت های بحرانی را نداشته و برای دستیابی به راه چاره کارآمد، به حمایت و هدایت دیگران نیازمند است. زمانی که افراد طبق یک الگو و هدف مشترک گرد هم آمده تا پروژه ای را انجام دهند، یک تیم تشکیل می گردد. به طور ایده ال، اعضای تیم باید پیشینه مشترک و همچنین هدف مشترکی داشته باشند، تا سازگاری حداکثری آن ها با یکدیگر تضمین گردد. موفقیت هر تیم، به طور مستقیم به ارتباط مابین اعضای آن تیم و کوشش های دسته جمعی اجرا شده توسط آن ها بستگی دارد.

چگونه عضو خوب وموفقی برای گروه باشیم؟

کار گروهی به مجموعه ای از فعالیت ها تلقی شده که به منظور دستیابی به اهداف تیمی، توسط اعضای تیم پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، کار گروهی ستون اصلی هر تیم بوده و هر عضوی از تیم، باید بهترین عملکرد و مشارکت خود را، برای دستیابی به اهداف از قبل معین شده و مشترک داشته باشد. آنچه در یک تیم مورد ارزیابی قرار می گیرد، عملکرد انفرادی افراد نیست؛ بلکه عملکرد جمعی آن ها است که بیشترین اهمیت را خواهد داشت. در حقیقت، کار گروهی کوشش جمعی هر یک از اعضای تیم برای دستیابی به اهداف معین شده برای آن ها است.

گروه ها به دلایل مختلفی به وجود می آیند. آن ها ممکن است فقط به خاطر یک پروژه به وجود بیایند یا به طور مداوم با یکدیگر کار نمایند. در هر دو مورد، اگر شما از انرژی و خلاقیت جمعی گروه بهره مند شوید، آن گروه می تواند در زمان کمتری به پیروزیت بیشتری دست یابد.

این مسئله برای شما چه معنایی دارد؟ گروه ها بخش جدایی ناپذیری از شیوه انجام کار ها در سازمان هستند. اگر نشان دهید توانایی به خوبی کار کردن با دیگران را دارید، می تواند تأثیر زیادی روی حرفه تان داشته باشد.

عضو باارزش گروه بودن می تواند فرصت های حرفه ای جدیدی در اختیارتان بگذارد؛ زیرا رهبران شاهد این هستند که شما چه کار عظیمی انجام می دهید. ممکن است حتی از شما بخواهند تا نقاط قوت خود را در گروه دیگری و در پروژه های پیشرفته تر و حیاتی نیز نشان دهید. به همین دلیل است که آموختن این مسئله که چگونه عضو خوبی برای گروه باشیم مهم است. هرگز نمی دانید اگر تأثیر خوبی به جا بگذارید چه فرصت های بی نظیری در آینده برای تان مهیا خواهد شد.

آیا می دانید در چه کاری بهترین هستید؟ شاید شما به طور شگفت انگیزی منظم هستید، شاید هم در ایجاد انگیزه در افراد، یاری به پاسخگویی مخالفت ها، یا جست وجوی اطلاعاتی که به سختی به دست می آیند، بهترین باشید.

نقاط قوت تان هر چه که باشند، چیز ارزشمندی برای ارائه دارید. نقشی را در گروه پیدا کنید که به شما امکان می دهد آنچه را در آن مهارت دارید انجام دهید. این به شما یاری می نماید تا مشارکت معناداری داشته باشید و شانس تان را برای انجام کاری خوب افزایش می دهد. علاوه بر این، انجام وظایفی که ذاتا مهارت انجام آن ها را دارید برای تان بسیار آسان تر و رضایت بخش تر است.

گروه ها معمولا دور هم جمع می شوند تا به مسئله ای رسیدگی نمایند که انجام آن به تنهایی، اگر نگوییم غیرممکن، سخت است. زمانی که افراد به خوبی با یکدیگر کار می نمایند، سطح خلاقیت به طور کلی زیادتر می گردد؛ چرا که آن ها نقاط قوت یکدیگر را درک می نمایند. این امر اغلب منجر به بهره وری بیشتر و ایجاد حس الهام بخش همکاری می گردد و همه افراد و نیز پروژه را به جلو می راند.

پیروز ترین گروه ها تنها مهارت های فنی مختلف را ترکیب نمی نمایند؛ آن ها این امکان را هم به اعضایشان می دهند تا نقش های کلی تری بر عهده بگیرند که از خطوط کارکردی مرسوم فراتر می فرایند. ما در این مقاله سه مدل مختلف ارائه می دهیم که به شما نشان می دهند این نقش ها کدامند.

مدل بلبین (Belbins Team Roles) نشان می دهد که مردم تمایل به پذیرش نقش های گروهی دارند و 9 نقش وجود دارد که مبنای پیروزیت تیم هستند. این نقش های عبارتند از:

 • شکل دهندگان: افرادی که گروه را برای بهبود یافتن به چالش می کشند.
 • مجریان: افرادی که کارها را انجام می دهند.
 • تمام نمایندگان: افرادی که مراقب هستند پروژه ها به طور کامل به انجام رسیده باشند.
 • هماهنگ نمایندگان: افرادی که نقش سنتی رهبری گروه را بر عهده دارند.
 • خدمت گزاران گروه: افرادی که مذاکره نماینده هستند و تأیید می نمایند که در گروه همکاری وجود دارد.
 • بازرسان منابع: افرادی که با ذی نفعان بیرونی کار می نمایند تا در دست یابی به اهداف، به گروه یاری نمایند.
 • ایده پردازان: افرادی که ایده ها و روینمودهای جدیدی ارائه می دهند.
 • ارزیاب ها: این افراد ایده هایی که دیگران ارائه می دهند را تحلیل و ارزیابی می نمایند.
 • متخصصان: افرادی با دانشی تخصصی که برای انجام کار احتیاج است.

سرپرستان گروه از مدل بلبین استفاده می نمایند تا مطمئن شوند که بین نقاط قوت و نقاط ضعف گروه شان تعادل صحیحی وجود دارد.

این روش (Benne and Sheats Group Roles)، یکی از شیوه های جالب برای مشاهده نقش های گروهی است که هم رفتار مثبت و هم رفتار منفی در گروه را شناسایی می نماید. بعضی از افراد مفید و پشتیبان هستند، بعضی فقط می خواهند کار انجام گردد و بعضی دیگر موجب اختلاف در گروه می شوند.

26 نقش گروهی متفاوت وجود دارد که یک یا چند فرد در گروه آن را ایفا می نمایند. این نقش ها به مقوله های زیر تقسیم می شوند:

 • نقش های وظیفه ای: نقش های لازم برای انجام مرحله به مرحله پروژه تا تکمیل آن. نقش هایی که شامل جست وجوگر اطلاعات، نظردهنده و ارزیاب یا منتقد می شوند.
 • نقش های شخصی و یا اجتماعی: این نقش ها به عملکرد بهتر گروه یاری می نمایند و شامل ترغیب نماینده، سازش کار،نگهبان یا کارچاق کن می شوند.
 • نقش های غیرکارکردی و یا فردی: این نقش ها موجب اختلال در گروه می شوند و می توانند پیشرفت را مختل نمایند. این نقش ها شامل افراد پرخاش گر، حکم فرما و افراد خودنما می شوند.

ابزار مدیریت گروه مارگریسون و مک کان (Margerison-McCann Team Management)، ابزاری روان سنجی است که برای توسعه گروه به کار می رود و علاقه افراد به گردآوری اطلاعات، ارتباط با دیگران، تصمیم گیری و سازمان دهی خود و دیگران را می سنجد. هشت نقش مورد علاقه عبارتند از:

 • گزارش دهنده-مشاور: افرادی که اطلاعات جمع آوری نموده و برای درک آنچه رخ می دهد، به دیگران یاری می نمایند.
 • خلاق-نوآور: افرادی که به دنبال روش های متفاوتی برای مشاهده چیزها هستند.
 • جست وجوگر-ترویج دهنده: افراد متقاعدنماینده ای که قادرند به آسانی بر دیگران تأثیر بگذارند.
 • ارزیاب-توسعه دهنده: افرادی که ارزیابی و تحلیل می نمایند.
 • پیش برنده-سازمان دهنده: افراد نتیجه گرایی که باعث رخ دادن اتفاق ها می شوند.
 • تمام نماینده-سازنده: افراد کارآمدی که فعالیت ها را با توجه به طرح و زمان بندی به انجام می رسانند.
 • کنترل نماینده-بازرس: افرادی با اطلاعات دقیق که بر جزئیات کنترل دارند و تأیید می نمایند که استانداردها برآورده شده اند.
 • حامی-نگهدارنده: افرادی که گروه را متحد نگه می دارند و به دنبال احتیاجهای عاطفی و اجتماعی اعضا هستند.

یک نقش پیونددهنده هم به منظور هماهنگی کارهای همه افراد وجود دارد که معمولا توسط رهبر گروه انجام می گردد.

مواقعی که گروه ها کارکرد خوبی ندارند، اغلب به دلیل عدم ارتباط و آگاهی از اهداف گروه است. اگر می خواهید عضو خوبی برای گروه باشید، مطمئن شوید که از اهداف گروه آگاهی دارید. سؤالات مهمی این قبیل را بپرسید:

 • چرا اینجاییم؟
 • انتها تمام و کمال این پروژه چیست؟
 • آخرین مهلت چه زمانی است؟
 • هر چند وقت یکبار دیدار خواهیم کرد؟
 • بودجه چقدر است؟
 • چه کسی مسئول پیاده سازی ایده های ماست؟
 • هر کدام از ما چه نقش ها و مسئولیت هایی بر عهده داریم؟

درباره علت حضور خودتان شفاف باشید. این به شما یاری می نماید تا وظایف خود را به نحو احسن انجام دهید.

همه ما احتمالا با افرادی کار نموده ایم که به قول خود عمل ننموده اند. ناامیده نماینده است که کسی چیزی بگوید و به گونه ای دیگر عمل کند و این کار پیشرفت گروه را واقعا کند می نماید.

شما با ارائه آنچه وعده داده اید به موقع انجام خواهید داد، به دارایی ارزشمندی برای گروه تان بدل می شوید. برای بعضی افراد قول انجام کار هایی که نمی توانند به آن ها عمل نمایند کاری بسیار ساده (و متأسفانه بسیار رایج) است. اما شما واقعا می توانید به وسیله دنبال کردن آنچه که گفته اید انجام می دهید، افراد را غافل گیر کنید و تحت تأثیر قرار دهید. اگر متعهد می شوید که چیزی را تا آخر روز برای گروه کامل می کنید، حتما آن را انجام دهید. اگر می گویید به قرار دیدار 5:30 می رسید، پس دیر نکنید.

قابل اطمینان بودن به کاری که برای گروه انجام می دهید هم تسری پیدا می نماید. اگر استاندارد های بالایی داشته باشید، دیگران برای فراوری کار های باکیفیت به شما اعتماد می نمایند. اگر خروجی فعالیت تان یک روز عالی است، اما روز بعد متوسط است، گروه شما را به عنوان فردی غیرقابل اطمینان به حساب می آورد.

در گروه فعالیت کنید و مشارکت نماینده باشید. اگر ساکت بنشینید، در حالی که کس دیگری در خصوص ایده ای ناکارآمد صحبت می نماید، به شانس گروه برای دست یابی به نتایج مناسب، صدمه می زنید. اگر پیشنهاد دیگری دارید که می تواند مؤثرتر باشد، آن را با گروه در میان بگذارید.

عکس این مسئله نیز صادق است. اگر افراد در خصوص طرحی حرف می زنند که فکر می کنید عالی است، در خصوص آن صحبت کنید. به آن ها بگویید فکر می کنید این ایده بسیار الهام بخشی است. آن ها ممکن است به شدت احتیاجمند حمایت شما باشند حتی اگر این مسئله را نشان ندهند.

وقتی با اعضای گروه تان ارتباط برقرار می کنید، چه حمایت می کنید، چه تفکرات شان را به چالش می کشید، باید مثبت و محترمانه باقی بمانید. حتی اگر با کسی مخالف هستید احساساتی نشوید. مخالف بودن و منصف بودن تأثیر خوبی خواهد گذاشت، ولی ناراحت و عصبی بودن نه.

اگر تا به حال با گروهی کار نموده باشید احتمالا می دانید که اوضاع به سرعت تغییر می نماید. ممکن است افرادی به گروه اضافه شوند یا گروه را ترک نمایند، شاید بودجه کاهش پیدا کند، یا اهداف دوباره تعریف شوند.

بهترین اعضای گروه می دانند که چگونه منعطف باشند. آن ها در مقابل تغییر جبهه نمی گیرند. در عوض، تغییر را به عنوان فرصت تازه ای برای رشد می بینند.

ممکن است دریابید که اعضای گروه، رویکردتان و اهداف آغازی تان، تا زمانی که کارتان به اتمام رسیده، همگی دچار تغییر شده اند. با منعطف بودن می توانید از فرصت های تازه ای که در طول پروژه به وجود می آیند استفاده کنید و قادر خواهید بود به دیگران نیز یاری کنید که همین کار را انجام دهند.

تمایل شما به آسوده و مثبت بودن در محیطی که دائما تغییر می نماید مهارت مهمی در کسب وکار است و رئیس تان احتمالا این مسئله را تشخیص خواهد داد.

 • بهترین پروژه ها را انتخاب نکنید. ممکن است وسوسه شوید تا تنها پروژه هایی را انتخاب کنید که به نظر ساده می آیند یا منفعت بیشتری دارند. اما اگر پروژه های سختتر را انتخاب کنید و آنچه که به شما پیشنهاد می گردد را بپذیرید به خاطر سخت کوشی تان اعتبار به دست می آورید. رئیس تان متوجه تمایل شما به پذیرفتن چالش می گردد و این مسئله در طولانی مدت به سودتان خواهد بود.
 • با بازخوردهای مثبت و یاری کردن به دیگران، از افراد گروه حمایت کنید. تمایل شما به همکاری و یاری به دیگران تأثیر خوبی هم بر گروه و هم بر مدیریت خواهد گذاشت.
 • اطلاعات و منابع را با گروه خود به اشتراک بگذارید. به خاطر داشته باشید که همه شما برای هدف مشترکی گرد هم آمده اید و با اطلاع رسانی به همه، به دست یابی به هدف تان یاری می کنید. اگر تجارب یا دانشی از گذشته دارید که می تواند به دیگران یاری کند آن را ارائه کنید. دیگران این یاری شما را تحسین می نمایند.
 • نگرش مثبتی داشته باشید. اگر گلایه کنید، تأخیر داشته باشید، یا وظایف سختی به دیگران بدهید، آنها متوجه خواهند شد و ممکن است سعی نمایند از شما دوری نمایند. نگرش مثبت می تواند تغییری نو باشد و به دیگران یاری خواهد نمود تا متمرکز و مؤثر باشند.

منبع: نانومچ - چطور

منبع: فرادید
انتشار: 27 فروردین 1400 بروزرسانی: 27 فروردین 1400 گردآورنده: foroshgahak.ir شناسه مطلب: 1638

به "چگونه عضو خوب وموفقی برای گروه باشیم؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چگونه عضو خوب وموفقی برای گروه باشیم؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید